De familiale verzekering is niet verplicht, maar daardoor niet minder onmisbaar. Om die reden vergoedt onze familiale verzekering Gezin de schade die u en uw huisgenoten veroorzaken aan anderen.

*Om te genieten van het tarief derde leeftijd dient het gezin uit maximum 2 personen te bestaan die beiden de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben.

Overzicht waarborgen en dekkingen

Uw voordelen:

 • Wereldwijde bescherming voor u, uw partner, uw kinderen en uw huisdieren.
 • Voor nog geen 5,50 euro per maand is uw gezin verzekerd.
 • Alleenstaanden en 60-plussers genieten een korting.
 • Hoge verzekerde bedragen, ruime waarborgen.

Onze BA Familiale voorziet volgende verzekerde bedragen (index 115,66) :

 • lichamelijke schade : € 22.917.000
 • stoffelijke schade : € 5.946.000
 • rechtsbijstand : € 15.000
 • kosteloze hulpverlening door derden : € 50.000
 • strafrechtelijke borgstelling : € 25.000
 • opsporingskosten vermiste kinderen : € 12.500

 

Verzekerde personenSchade door uw dierenGebouwen, inboedel, gronden, ..Gebouwen, inboedel, gronden, ..Download documenten

De BA Familiale vergoedt ook schade veroorzaakt aan derden door volgende personen:

 • uzelf en uw partner
 • alle personen die onder uw dak wonen en alsook uw huisdieren
 • uw kinderen die op kot verblijven, zelfs in het kader van een arbeidscontract
 • ex-echtgenoten tot 3 maanden na het feitelijk verlaten van het hoofdverblijf
 • de niet-inwonende kinderen ten laste van u of de partner waarmee u samenwoont,
 • de personen die op uw kinderen of dieren passen,
 • uw poetsvrouw en/of tuinman, … terwijl ze bij u aan het werk zijn,
 • vrijwillige helpers bij werken aan uw hoofd– of tweede verblijfplaats
 • uw vrienden die bij u logeren….

Schade toegebracht aan derden door uw dieren.

In deze verzekering zijn o.a. inbegrepen :

 • 2 rijpaarden
 • waarborg gehuurde rijpaarden en tuig (tuig beperkt tot € 5.000)
 • pony’s (geen beperking voor het aantal ingespannen dieren)
 • onbeperkt aantal neerhofdieren, pluim– en kleinvee
 • grotere dieren (koeien, herten, struisvogels,…) maximum 5 per soort en 10 in totaal

Gebouwen, inboedel, gronden, tuinen en terreinen

 • hoofdverblijf, studieverblijf, tweede verblijf, vakantieverblijf, garages en max. 5 ha aangrenzende
  gronden
 • lokalen van de woonst, dienstig tot kantoor, een vrij beroep of een handelszaak zonder
  opslag of verkoop
 • hoofdverblijf, tweede verblijf of vakantieverblijf in verbouwing of in opbouw
 • gehuurd vakantieverblijf met inbegrip van caravans
 • schade aan hotelkamers
 • gehuurd lokaal voor familiefeest

Rechtsbijstand

Uw rechten verdedigen via een advocaat of voor een rechtbank is niet goedkoop. Daarom dekt de waarborg Rechtsbijstand de kosten van uw advocaat, de gerechtsprocedure en de expertise. De Rechtsbijstand dekt eveneens de zoekacties naar ontvoerde, verloren of weggelopen kinderen. Deze waarborg kan ook via een onafhankelijke verzekeraar worden onderschreven.
De premie rechtsbijstand inbegrepen in de premie bedraagt 7 euro voor alleenstaanden en 60+, 13 euro voor een formule gezin.