Bouwen aan een comfortabel pensioen met pensioensparen – premie 2018 verhoogd tot 1.230 EUR.

Voortaan kan u jaarlijks een keuze maken omtrent de fiscaliteit voor uw pensioenspaarplan.

  1. u kiest voor een jaarlijks spaarbedrag kleiner of gelijk aan het fiscale maximum van 960 EUR. In dit geval geniet u een belastingvermindering op de spaarpremie van 30%.
  2. of u kiest voor een spaarbedrag hoger dan 960 EUR, tot maximum 1 230 EUR. In dit geval geniet u een belastingvermindering op de spaarpremie van 25%. Die uitdrukkelijke keuze om meer dan 960 EUR te sparen zal elk jaar opnieuw door de cliënt moeten gemaakt worden.

Offerte aanvragen pensioensparen

[vfb id=7]