Aedes P-fietsverzekering

108,00

Fietsomnium Pfiets: een unieke formule op basis van overeengekomen waarde ingeval van Materiële schade (blikschade of totaal verlies), Fietsbijstand (ongeval, defect, lekke band in België), Diefstal.

En de prijs? Een zeer aantrekkelijke premie. Voor alle fietsen jonger dan 3 jaar, stellen we u een uniek systeem voor van premies 84€ BTW incl voor elektrische fietsen /stadsfietsen, 108 € BTW incl voor moutainbikes/ koersfietsen

De waarborg Omnium dekt diefstal, poging tot diefstal en materiële schades.

Daarbovenop, geniet u van zowel een mechanische als technische bijstand in België!

 

Beschrijving

Een fietsverzekering naar keuze, afhankelijk van uw behoeften en voorkeuren.

Pfiets bestaat uit 4 waarborgen die iedere fietser naargelang zijn behoeften apart kan afsluiten voor elk type fiets en voortbewegingstoestel.Pfiets biedt zo een uiterst complete dekking:

 

1. Basiswaarborg Omnium inclusief diefstal en bijstand

De omniumwaarborg dekt diefstal, materiële schade en vandalisme. Met deze verzekering geniet de verzekerde ook van bijstand (ongeval, panne, lekke band) overal in België en tot 30 km buiten de Belgische grenzen.

2. Lichamelijke ongevallen fietser (betalende optie)

In Europa is 75 % van de slachtoffers van fietsongevallen die in het ziekenhuis worden opgenomen, betrokken in een ongeval met slechts één fietser. In België zijn zowat negen van de 10 slachtoffers van een fietsongeval die in het ziekenhuis worden opgenomen, betrokken in een ongeval zonder tegenpartij. De waarborg lichamelijke ongevallen fietser dekt de behandelingskosten van de fietser, zijn eventuele invaliditeit of zijn jammerlijk overlijden na een val of ongeval met een verzekerde fiets zonder tegenpartij.

 

3. BA Fiets (betalende optie)

De burgerlijke aansprakelijkheid Fiets is verplicht voor autonome speed pedelecs (45 km/u). We raden deze verzekering ook ten stelligste aan voor speed pedelecs met trapondersteuning (<= 45 km/u), wanneer uw BA privéleven dit type fiets niet uitdrukkelijk dekt. Ze wordt ook aangeraden voor alle types bedrijfsfietsen of voor fietsen die u voor professionele doeleinden gebruikt. Als u bij een ongeval met deze fietsen materiële en lichamelijke schade aan een derde partij berokkent en u aansprakelijk bent, komt de burgerlijke aansprakelijkheid Fiets tussen.

4. Rechtsbijstand (betalende optie)

Rechtsbijstand biedt u tot slot juridische bijstand en dekt alle geschillen die verband houden met de verzekerde fiets, inclusief die met de verkoper of de hersteller.

 

Acceptatie

In omnium aanvaarden wij alle fietsen en voortbewegingstoestellen die maximum 3 jaar oud zijn, gerekend vanaf de eerste aankoopfactuur. Wij aanvaarden ook tweedehandsfietsen en -voortbewegingstoestellen.

Algemeen bedraagt de maximum verzekerde waarde 10.000 EUR.

Eigen risico / vrijstelling

  • Een eigen risico (vrijstelling) van 25 EUR voor fietsen/voortbewegingstoestellen tot en met 5.000 EUR
  • Een eigen risico (vrijstelling) van 50 EUR voor fietsen/voortbewegingstoestellen vanaf 5.00 EUR
  • Koersfietsen/Elektrische koersfietsen: een eigen risico gelijk aan de Omniumpremie
  • Eigen risico (vrijstelling) verhuurfietsen: 400 EUR

Eigen risico / vrijstelling = bedrag dat ten laste blijft van de verzekeringsnemer

 

Nadruk op veiligheid

Korting van 10% voor fietsen uitgerust met een gps-chip.

Vereiste criteria voor hangsloten:

Verzekerde waarde (waarde fiets) lager of gelijk aan 5.000 EUR: Art**/Silver Secure

Verzekerde waarde (waarde fiets) dan 5.000 EUR: Art***/Gold Secure

Geografisch toepassingsgebied

Wereldwijde dekking.

 

Verzekering van voortbewegingstoestellen:

De PFiets heeft betrekking op alle gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen.

 

Verzekering van tweedehandsfietsen

Hebt u net een tweedehandsfiets gekocht? Met PFiets kunt u die tegen diefstal en materiële schade verzekeren.

We maken een onderscheid tussen twee gevallen:

– U hebt uw fiets bij een professionele verkoper gekocht en u hebt een aankoopfactuur? Wij verzekeren het bedrag vermeld op de factuur.

– Hebt u uw fiets van een particulier gekocht? Om die te kunnen verzekeren, moeten wij de factuur van de eerste aankoop hebbende verkoopovereenkomst gesloten tussen particulieren en twee foto’s van de fiets.

In beide gevallen gaat de degressiviteit in vanaf de eerste verzekerde maand.

Verzekering van toebehoren

PFiets dekt het toebehoren dat vast op uw fiets zit. Het wordt rechtstreeks verrekend bij de berekening van de verzekerde waarde. Later aangekochte toebehoren kunnen worden verzekerd zonder de overeenkomst aan te passen, met een bovengrens van 250 EUR.

Extra informatie

Verzekeraar

Verzekeringstak

hoogte-van-de-premie

premiebetaling

Territorialiteit

Omnium : wereldwijde dekking, fietsbijstand enkel België

fiscale-behandeling

bijstand-personen

wachttijd